Doç. Dr. Hasan OĞUL
Doç. Dr. Hasan OĞUL

Müdür – Nükleer Enerji Mühendisliği
Çalışma Alanı: Nükleer ve Yenilenebilir Enerji

Arş. Gör. Mehmet Onur KARAAĞAÇ
Arş. Gör. Mehmet Onur KARAAĞAÇ

Müdür Yardımcısı – Enerji Sistemleri Mühendisliği
Çalışma Alanı: Yenilenebilir Enerji, Güneş Enerji Sistemleri

Öğr. Gör. Fatih BULUT
Öğr. Gör. Fatih BULUT

Müdür Yardımcısı – SÜBİTAM
Çalışma Alanı: Güneş Enerji Sistemleri