• Post category:Duyurular

Sinop Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörlüğü tarafından desteklenen “öğrenciden öğrenciye enerji sergisi” isimli proje 3 ayrı ortaokuldan toplam 60 öğrenci tamamlandı. Merkez Müdürümüz Doç. Dr. Hasan OĞUL koordinatörlüğünde gerçekleştirilen projenin gerçekleşmesi için ekipte Öğr. Gör. Fatih Bulut, Arş. Gör. Mehmet Onur Karaağaç ve Muazzez Gündüz Oğul olarak görev alırken Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri Zehra Zülal Yücel, Muahmmed Mustafa Bircan, Abdullah Zengin ve Batuhan Aktan minik misafirlerimize öncülük etmişlerdir.

Proje Gerekçesini proje koordinatörü Doç. Dr. Hasan OĞUL şu şekilde açıklamıştır:

Sinop şehri bulunduğu coğrafi konumdan dolayı hem rüzgâr enerjisi hem de dalga enerjisi potansiyeline sahiptir. Ayrıca şehirde kurulması planlanan bir adet te Nükleer Güç Santrali de bulunmaktadır. Bu kapsamda bakıldığında gelecekte şehrin tamamen enerji şehri olma potansiyeli bulunmaktadır. Böyle olmasına rağmen Sinop ilinde yenilenebilir enerji veya nükleer enerji uygulamalarının ve sistemlerinin herhangi bir tanıtımı bulunmadığı göze çarpmaktadır. Özellikle bu enerji türlerinde sahip olunan bilgi kirliliğinin önlenmesi de gerekmektedir. Sinop il Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde eğitim gören ortaokul öğrencileri hedef kitle olarak belirlenmiştir. 3 farklı okuldan 20 şer katılımcı alınması beklenmektedir. Dolayısıyla örneklem sayısı 60 olarak belirlenmiştir. Proje kapsamında sergilenecek düzenekler karikatür ize edilmiş enerji animasyonları ile video haline getirilecek ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerin anlayabileceği seviyeye indirgenecektir. Ayrıca katılımcılara üniversitemiz mühendislik ve mimarlık fakültesi lisans öğrencileri rehberlik edeceklerdir. Proje kapsamındaki uygulamalar sayesinde katılımcıların, enerji üretim sistemlerinin işleyişini anlayabilecek, temel bilim ve mühendislik uygulamaları arasındaki ilişkiyi sentezleyebilecek seviyeye gelmesi hedeflenmektedir. Katılımcılar “uygulamalı sergi” sayesinde, öğrenme ve yorumlama ilkelerini göz önünde bulundurarak elektrik üretim sistemlerinin nasıl çalıştığını uygulamalı olarak gözlemleyeceklerdir. Bu sayede daha bilinçli ve tecrübeli nesil yetiştirilmesi sağlanacaktır. Bütün bunlar Sinop ilinde eksik olarak nitelendirilebilecek yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklarının tanıtımı ve sevdirilmesi faaliyetlerine katkıda bulunduracaktır. Yenilenebilir enerjinin çevreci ve temiz enerji kaynakları oldukları düşünülünce, ortaokul öğrencilerinin gelecekte bu enerji türlerini tercih etmelerini sağlayabilecektir. Bu sayede, çevreci bir enerji üretim döngüsü sağlanması kaçınılmaz olması beklenmektedir.

Elde edilen çıkıtlar ise aşağıdaki şekilde özetlenmiştir:

1-) Genç yaşta enerji sistemlerinin işleyişini ve doğasını en iyi şekilde uygulamalı olarak anlatıldığı bu projeye katılan genç katılımcıların temel bilimler ve mühendislik bilimiyle ilgilenmelerine katkı sağlanması beklenmekteydi. Etkinlikler öncesi ve sonrası sorulan sorulardan bir tanesi “Gelecekte üniversite tercihleri yaparken Temel bilimler ve Mühendislik alanlarında tercih yapmayı düşünüyor musunuz?” olarak hazırlanmıştır. Etkinlik öncesi bu soruya evet diyen öğrencilerin sayısı Gelincik ortaokulu, Seyit Bilal İmam Hatip ortaokulu ve İstiklal Ortaokulu için sırasıyla 3, 1 ve 5 olarak belirlenmiştir. Tüm sergi faaliyetleri sonunda bu değerler yine sırasıyla 11, 8 ve 14 olarak belirlenmiştir. Bu rakamlara bakıldığında projeye katılan öğrencilerin bahsi geçen bilim alanlarına ilgisinin arttırıldığı kanaatine varılabilmektedir.
2-) Katılımcılara aktarılan bilginin ailelere ulaştığı öğrenci velilerinden gelen teşekkür telefonları ile anlaşılmaktadır.
3-) Gerçekleştirdiğimiz proje sosyal medyada, Sinop Üniversitesi ana sayfasında ve yerel basında duyurulduğu için ilçelerden ve merkezdeki farklı okullardan etkinliğe katılmak için talepte bulunulmaya başlanmıştır. Bu da projenin sürdürülebilirliği ve hedef kitlesinin artırımına katkı sağlayacaktır.


Hali hazırda projeden sonra Fatih İlkokulu ve Abalı Ortaokulu da birimimizde misafir edilmiştir