Dahili:4388
e-posta: hogul[@]sinop.edu.tr

Arş. Gör. Mehmet Onur KARAAĞAÇ

Müdür Yardımcısı

Dahili:4363
e-posta: okaraagac[@]sinop.edu.tr

Öğr. Gör. Fatih BULUT

Müdür Yardımcısı

Dahili:6116
e-posta: fatihbulut[@]sinop.edu.tr

DANIŞMA KURULU
1- Doç. Dr. Hasan OĞUL (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
2- Prof. Dr. Şükrü ÇELİK (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
3- Doç. Dr. Mustafa Can CANOĞLU (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
4- Doç. Dr. Onur ŞAHİN (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
5- Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kemal BALKİ (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
6- Öğr. Gör. Fatih BULUT (SÜBİTAM)
7- Arş. Gör. Mehmet Onur KARAAĞAÇ (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)


YÖNETİM KURULU
1- Doç. Dr. Hasan OĞUL (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
2- Öğr. Gör. Fatih BULUT (SÜBİTAM)
3- Arş. Gör. Mehmet Onur KARAAĞAÇ (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
4- Doç. Dr. Mustafa Can CANOĞLU (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
5- Arş. Gör. Dr. Tuğrul YUMAK (Fen Edebiyat Fakültesi)
6- Öğr. Gör. Fatih BULUT (Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi)
7- Arş. Gör. Mehmet Onur KARAAĞAÇ (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)