ENERJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
TR
EN


Anasayfa

Sinop Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi (SÜENAR), dünyanın ve Türkiye’nin enerji konusundaki problem ve ihtiyaçlarını öncelikle ele alarak bilimsel zeminde çözüm arayan bilim dünyası ve enerji sektöründeki kurumlarla işbirliği yaparak fikir üreten, proje geliştiren, sorunlara çözüm arayan, üniversite-sanayi etkileşimine katkı sağlayan ulusal ve uluslararası alanda enerji konusunda politika belirleyen söz sahibi bir kuruluş haline getirmek amacıyla; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 17/02/2014 tarihli ve 75850160-101.04/9496 sayılı kararı ile kurulmuş ve merkez yönetmeliği 09/03/2014 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Sinop Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi (SÜENAR) disiplinler arası her türlü enerji uygulamaları konusunda üniversiteler ile sanayi ve kamu kuruluşlarında ihtiyaç duyulan testlerin, prototip üretim çalışmalarının ve araştırmalarının yapılmasını, ulusal ve uluslararası projelerin hazırlanmasını hedeflemektedir.
Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016